X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
غریب بودن مسیقی سنتی در ایران

سلام بحث امروز درمورد اینکه چرا موسیقی سنتی در کشور ما البته موسیقی سنتی ارزش ندارد؟چرا موسیقی سنتی در برنامه های صداسیما نقشی ندارد؟چرا مجوز برای اجرای کنسرت به گروههای موسیقی داده نمی شود ؟ مگر چه می شود که مهمان یکی از بر نامه های صداسیما یک نوازنده ی موسیقی باشد مگرچه می شود یک نوازنده ی سنتور مهمان  باشد ودر مورد ساز سنتور توضیح دهد مگراین افراد برای فرهنگ وهنر  این مملکت  تلاش نکرده اند چرادر کشوری که مهد هنر است به  افراد ی که برای فرهنگ وهنر این کشور تلاش کرده اند ارزش قائل نمی شوندوچرا  مردم ما خود بیدار نمی شوند  وخودرا ازاین ظلمی که به انها وارد میشود رها نمی کنند چرا مسئولان کشور به موسیقی ایران که شامل فرهنگ چند ساله ی ماست بی اهمیت هستن ورادیو وتلویزیون ما 24 ساعته درمورد فرهنگ کثیف عربها صحبت میکند واقعا برای مرد پاس متاسفم که در سرزمین کورش یک سری افراد عرب صفت حاکم هستند امید واریم یک روز کشور مارا مردان وزنان پارسی اداره کنندوبه فرهنگ پارسی اهمیت دهند